Kristi Tale fra værket 'Vandrer mod Lyset! (1920)' Kristi Tale fra værket 'Forsoningslæren og genvejen (1920)'

    JEG, Kristus, den ældste af de Yngste, taler til eder; hører mig; thi jeg taler i vor Guds og Faders Navn!
    Han sendte mig til eder for at lære eder og alle Mennesker nogle af de Love, der ere givne for eders Vandring mod det fjerne Maal; og Han bød mig tillige vise eder, hvorledes I alle kunne leve i indbyrdes Fordragelighed, Fred og Kærlighed.
    Mine Ord skulle lyde til alle Jordens Slægter; alle skulle høre dem, og de skulle naa til Jordens fjerneste Egne. Slægt efter Slægt skal fødes, leve og dø; men mine Ord skulle leve i al Evighed. Ja, sandelig, jeg siger eder: som en luende Fakkel skulle mine Ord lyse for eder, at I ingen Sinde fare vild!

Klik på billedet for at læse de to taler eller klik her for at læse mere om baggrunden.